Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019

  • 9/7/2019

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2901/Β/09.07.2019

  • 9/7/2019

Απόφ. Υ1 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2871/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710 Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2872/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711 Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2766/Β/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47924/1398 Τροποποίηση της οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2807/Β/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. Δ1/Γ. Π. οικ.48969 Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2865/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 596 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2887/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 30151/ΕΓ434 Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2894/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 1593/166597 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2898/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 12961 Καθορισμός κριτηρίων και τρόπου διανομής των ιαματικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.