Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2818/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683 Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018

  • 29/6/2018

Απόφ. 59 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Α/20.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 4550 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 105/Α/14.06.2018

  • 14/6/2018

Απόφ. 4549 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 104/Α/13.06.2018

  • 13/6/2018

Απόφ. 4548 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 102/Α/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 4547 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2192/Β/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1113 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Α/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 4546 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1927/Β/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 175275 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 93/Α/31.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 4541 Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.