Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5045/Β/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4968/Β/07.11.2018

  • 8/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης .(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 187/Α/05.11.2018

  • 6/11/2018

Απόφ. 99 Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/424947/43635/3848 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/427262/43866/3874/1411 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του τριώροφου κτηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4863/Β/31.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 60292 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4863/Β/31.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 60289 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4892/Β/01.11.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. Δ21/οικ. 1418/Φ.Β01.01 Ανάθεση των έργων ανέγερσης σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 453/Δ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 61239 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 453/Δ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 61240 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.