Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 55/Α/09.04.2021

  • 10/4/2021

Απόφ. Πράξη 2 της 29-3-2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Α/26.03.2021

  • 26/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787 Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021

  • 10/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6/Α/15.01.2021

  • 18/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 15/Α/29.01.2021

  • 11/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4770 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/05.02.2021

  • 6/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4772 Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/Α/01.02.2021

  • 1/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/Α/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4769 α) Κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Α/21.01.2021

  • 21/1/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4767 Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.