Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 193/Α/03.12.2019

  • 3/12/2019

Απόφ. 4643 Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 185/Α/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 4639 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 180/Α/18.11.2019

  • 18/11/2019

Απόφ. 4637 Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Α/18.11.2019

  • 18/11/2019

Απόφ. 4638 Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4157/Β/13.11.2019

  • 13/11/2019

Απόφ. 3 Έγκριση του από 30 Σεπτεμβρίου 2019 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 659/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 6097 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 4481 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/305563/5563 Έγκριση σημειακής τροποποίησης προσαρμογής της ρυμοτομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 649966 Καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 154876/3317 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 174 επί της λεωφόρου Δωδώνης...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.