Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4945/Β/31.12.2019

  • 10/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/715805/23846/3347/877 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4938/Β/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 149877 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 378 Τροποποίηση της 6850/22-07-1997 απόφασης του Νομάρχη Έβρου, περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 9/1/2020

Απόφ. 264250/6961 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4862/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΔΑΔ/Φ.1/11/43143 Τροποποίηση της ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/25-11-2010 (ΦΕΚ 1867/Β΄/2010) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4872/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 919/26 Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4873/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12811/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4874/Β/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 134068 Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4899/Β/31.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 799/Δ/30.12.2019

  • 31/12/2019

Απόφ. 18999 Τροποποίηση και καθορισμός των ορίων της 33233/31-3-1927 (ΦΕΚ 27/8-4-1927...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.