Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 143/Α/13.08.2021

  • 13/8/2021

Απόφ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3572/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3544/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Α/31.07.2021

  • 31/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021

  • 23/7/2021

Απόφ. ΝΟMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.