Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2773/Β/08.07.2020

  • 8/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4700 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Α/17.06.2020

  • 17/6/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4693 Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2291/Β/15.06.2020

  • 16/6/2020

Απόφ. 5132 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2341/Β/16.06.2020

  • 16/6/2020

Απόφ. 79676 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/Α/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 0544/Μ.7243/ΑΣ 10304 Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2303/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 7750 Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2316/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992 Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2323/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 25275-140 Τροποποίηση Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2323/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 16 Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.