Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων Άρθρα 321 έως 325
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-321
(ΠΔ-350/96, ΠΔ-18/31-12-97)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΣΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1. Στις πόλεις Αγρίνιο, Αίγιο, Αλεξανδρούπολη, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, 'Αργος, 'Αρτα, Βέροια, Βόλος, Γιαννιτσά, Δράμα, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Θήβα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κοζάνη ,Κονοτηνή, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Νάουσα, Νέα Ιωνία Βόλου, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Ξάνθη, Πολίχνη Θεσσαλονίκης ,Πάτρα, Πτολεμαϊδα, Πύργος, Ρέθυμνο, Ρόδος, Σαλαμίνα, Σέρες, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Συκιές Θεσσαλονίκης, Τρίκαλα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Χανιά, Χίος στο υπειρωτικό τμήμα του Ν Αττικής εκτός των ζωνών της ευρύτερης περιοχής Αθηνών που καθορίστηκαν στο Αρθ-320 καθώς και σε όλες τις περιοχές εκτός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των νόμιμα υφιστάμενων οικισμών που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια των πιο πάνω δήμων, επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Μέσα στις περιοχές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, ο οποίος ορίζεται με Νομαρχιακή απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του Αρθ-311 ανάλογα με τη χρήση και τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου, που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος ούτε μικρότερος από τα αντίσοιχα όρια που αναφέρονται στις επόμενες περιπτώσεις:
α. Για κατοικίες: μία θέση ανά 100 έως 250 τμ επιφάνειας του κτιρίου.
β. Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, καταστήματα και γενικά παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 50 εως 80 τμ επιφάνειας του κτιρίου.
γ. Για υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών και πολυκαταστήματα: μία θέση ανά 20 έως 40 τμ επιφάνειας κτιρίου.
δ.Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής: μία θέση ανά 40 έως 80 τμ επιφάνειας κτιρίου
ε.Για κέντρα διασκέδασης μία θέση ανά 20 έως 60 τμ επιφάνειας του κτιρίου.
στ.Για χώρους συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι,αίθουσες συγκεντρώσεως κλπ) κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία κλπ)εμπορικές εκθέσεις και άλλες παρεμφερείς χρήσεις:μία θέση ανά 50 έως 100 τμ επιφάνειας κτιρίου.
ζ.Για νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κλπ:μία θέση ανά 6 έως 13 κλίνες.
η. Για γηροκομεία, άσυλα και άλλες παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 15 έως 25 κλίνες.
θ. Για παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια) στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης και άλλες παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 1 έως 3 αίθουσες διδασκαλίας.
ι. Για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: μία θέση ανά 100 έως 150 τμ επιφάνειας του κτιρίου.
ια. Για γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και γενικά αθλητικές εγκαταστάσεις: μία θέση ανά 200 έως 250 τμ επιφάνειας άθλησης.Στον αριθμό των θέσεων που προκύπτει προστίθεται μία θέση ανά 15 έως 25 θέσεις θεατών, εφόσον για τα υπόψη κτίρια ή εγκαταστάσεις προβλέπονται κερκίδες.
ιβ. Για συνεργεία αυτοκινήτων: μία θέση ανά 30 έως 70 τμ επιφάνειας του κτιρίου.
ιγ. Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και άλλες παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 100 έως 150 τμ επιφάνειας του κτιρίου.
ιδ. Για αποθήκες χωρίς προθήκες, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου κλπ: μία θέση ανά 200 έως 300 τμ επιφάνειας του κτιρίου.
ιε. Για ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις μία θέση ανά 10 έως 15 κλίνες. Ειδικά για ξενοδοχεία που διαθέτουν αίθουσες εστιατορίων, και γενικά αίθουσες συνάθροισης κοινού, πέρα από τις απαιτούμενες από τους κανονισμούς του ΕΟΤ εφαρμόζονται για τις αίθουσες αυτές και οι περιπτ.δ, ε, και στ ανάλογα.
3. α.Ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής: Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με την επιφάνεια σε τμ που απαιτείται για μία θέση σύμφωνα με τη προηγούμενη παρ.2.
'Οταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσον του 0,5 προστίθεται μία θέση.
'Οταν αυτό είναι μικρότερο του 0,5 δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό θέσεων.
β. Σε περιπτώσεις κτιρίων με διαφορετικές χρήσεις οι επιφάνειες των κοινόχρηστων χώρων που εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις προσμετρώνται για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης στην επικρατούσα χρήση.
γ. Ο τρόπος αναγωγής των καθοριζόμενων ανά κτίριο θέσεων  στάθμευσης σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αποφ-98728/7722/15-12-92 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (ΦΕΚ-167/Δ/93)
δ. Ειδικά για τις περιπτώσεις κατασκευής χώρων στάθμευσης που λειτουργούν αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο τοποθέτησης των αυτοκινήτων στη θέση στάθμευσης,η απαιτούμενη για κάθε θέση επιφάνεια του χώρου στάθμευσης προκύπτει με βάση τα στοιχεία του ρύπου του κατασκευαζόμενου χώρου στάθμευσης.
4.α. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερος του 15 επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων στο ίδιο ακίνητο ή σε άλλο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 300 μ μετρούμενη σε νοητή ευθεία γραμμή μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των δύο ακινήτων.
β.Ειδικά για χρήσεις "υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών και πολυκαταστήματα" γενικά επιβάλλεται η εξασφάλιση του παραπάνω ποσοστού στο ίδιο ακίνητο ή σε όμορό του.
γ.Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε νόμιμα υφιστάμενα πρίν από την 25-8-79 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-960/79) κτίρια, δεν εφαρμόζεται το εδάφιο α της παραγράφου αυτής.
5α. Μέσα στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ.1 και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα χρήσεις κτιρίων επιβάλλεται επιπλέον των οριζόμενων στην παρ.2 η εξασφάλιση προ της εισόδου ή εξόδου του κτιρίου θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
β. Η κατά τα παραπάνω εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων επιβάλλεται μονο εφόσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι ίση ή μεγαλύτερη των 2000 τμ. Ο αριθμός των θέσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τα εδαφ.γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου.

Image18.gif (3877 bytes)

γ. Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας του χώρου στάθμευσης ο αριθμός των θέσων με βάση τον πίνακα ανάγεται σε επιφάνεια του χώρου στάθμευσης ως εξής:
Για μια θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου λαμβάνονται 50 τμ χώρου στάθμευσης.
δ. Ο υπολογισμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου γίνεται ως εξής:
ι. Διαιρήται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με το σχετικό αριθμό του πίνακα. Για το δεκαδικό μέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτού, προστίθεται μία θέση. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό των θέσεων.
ιι. Σε περίπτωση ανάπτυξης περισσότερων της μιας χρήσεων των οποίων η επιφάνεια κτιρίου χωριστά είναι μικρότερη από 2000 τμ, αλλά η συνολική επιφάνεια ανάπτυξης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 2000 τμ, υπολογίζεται μία θέση ανά 2500 τμ έως 3500 τμ επιφάνειας κτιρίου.
ε. Για τις θέσεις στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτ.β και γ της παρ.2 του Αρθ-310.
6.α. Για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή για νομικούς ή τεχνικούς λόγους η δημιουργία των αναγκαίων χώρων στο γήπεδο όπου ανεγείρεται το κτίριο κατ'εφαρμογή της περιπτ.γ της παρ.2 του Αρθ-310 και τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη επιφάνεια ίση με 25 τμ για κάθε θέση στάθμευσης.
β. Για τον υπολογισμό της κατά την περιπτ.γ της παρ.2 του Αρθ-310 εισφοράς, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Αρθ-314, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων ,όπου αυτή έχει καθορισθεί.
7.α. Απαλλάσσονται της κατά το παρόν κεφάλαιο υποχρέωσης εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης προσθήκες καθ' υψος ή κατ' επέκταση κτιρίων νόμιμα υφισταμένων πριν από την 25-8-79 εφόσον αυτές προορίζονται για χρήση κατοικίας και έχου επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 150 τμ.
β. Τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο για τη πρώτη πραγματοποιούμενη μετά την 25-8-79 προσθήκη.
8.α. 'Οταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκονται σε πεζόδρομους ή παιδότοπους, ο αριθμός των θέσεων σ'αυτούς τους χώρους στάθμευσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων, τα οποία έχουν πρόσωπο μόνο στο συγκεκριμένο πεζόδρομο ή παιδότοπο.
β. 'Οταν οι είδοσοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκονται σε εθνικό δρόμο, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προηγούμενη έγριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίως 'Εργων.
9.α. Οι νομαρχιακές αποφάσεις της παρ.4 του Αρθ-311, εκδίδονται μετά από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας μετά από πρόταση του οικείου δήμου ή και με δική της πρωτοβουλία, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της προαναφερόμενης παρ.4 του Αρθ-311.
β. Με τις αποφάσεις της προηγούμενης περίπτωσης μπορεί να καθορίζονται για κάθε ένα οικισμό συνολικά ή κατά τμήματα, πέρα από τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων στάθμευσης, το κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού, οι συγκεκριμένες περιοχές ή θέσεις στις οποίες απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης για λόγους πολεοδομικούς, κυκλοφοριακούς, αισθητικούς και προστασιας περιβάλλοντος. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί για συγκεκριμένες περιοχές ή θέσεις του οικισμού να επιβάλλονται υποχρεώσεις σχετικά με το είδος του χώρου στάθμευσης αυτοκινητων (στεγασμένου υπέργειου ή υπόγειου υπαίθριου) ανάλογα με τις πιο πάνω πολεοδομικές και τις υπόλοιπες συνθήκες των υπόψη περιοχών ή θέσεων.
γ. Οι νομαρχιακές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων εφαρμόζεται ως υποχρεωτικά απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης, το κατώτερο από τα όρια που αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου.
ε. Νομαρχιακές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου που έχουν εκδοθεί πρια από την 17-9-96 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΠΔ-350/96) εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
10.α. Ειδικές διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα τους ή συγκεκριμένες θέσεις σε πλατείες, δρόμους ή πεζόδρομους, πρόσθετοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις, σχετικά με την δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
β. Οικοδομικές άδειες που έχουν έκδοθεί μέχρι την 17-9-96 στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιοχές εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.Επίσης άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εκδίδονται με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-322
(ΠΔ-3/10-8-87, Αρθ-2 ΠΔ/25-4/8-5-89, ΠΔ/21-8/6-9-95)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να είναι στεγασμένος υπέργειος ή υπόγειος ή και μή στεγασμένος υπαίθριος χώρος, όπως ορίζεται παρακάτω:
α) Ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
ι) υπογειος χώρος του κτιρίου
ιι) ο ελεύθερος ισόγειος χώρος του κτιρίου (PILOTIS) όπως αυτός ορίζεται στην περιπτ.1Βι του Αρθ-248 και
ιιι) υπέργειος χώρος του κτιρίου που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου και της θέσης του κτιρίου στο οικόπεδο. 
β) ώς μη στεγασμένος (υπαίθριος)χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
ι) ακάλυπτο οικόπεδο το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων.
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται για στάθμευση το σύνολο της επιφάνειας του οικοπέδου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το ρυμοτομικό σχέδιο στοές ή προκήπια.
ιι) ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγερείται το κτίριο. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Αρθ-253 το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90%.
2.α) Το ελεύθερο ύψος στεγασμένων χώρων στάθμευσης, μετρούμενο μεταξύ δαπέδου και οροφής, πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά του μέτρου (2,20), μετρούμενο δε μεταξύ δαπέδου και κάθε στοιχείου της οροφής πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά του μέτρου (1,90).
β) Ο στεγασμένος υπέργειος χώρος του κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και ο αναγκαίος χώρος εισόδου ή εξόδου αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση χώρων στάθμευσης δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου χωρίς υπέρβαση σε κάθε περίπτωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους του κτιρίου, του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου, καθώς και του επιτρεπόμενου συντελεστή κατ'όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση που έχει εφαρμογή η παρ.4 του Αρθ-445 δεν επιτρέπεται και η υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων.
γ) 'Οταν εφαρμόζεται η παρ.9 του Αρθ-250 επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, που καθορίζεται από ειδικές διατάξεις μέχρι 1,00 μ εφόσον το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατα ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθμευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (PILOTIS) με εφαρμογή της περιπτ.1Βι του Αρθ-248 και ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων.
δ) Εντός των κατά το Κεφ.Α μέρος ΙΙ οικιστικών περιοχών οι διατάξεις της παραγράφου γ εφαρμόζονται μόνο εφόσον ρητά προβλέπεται αυτό από την οικεία πολεοδομική μελέτη. Στις εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές ή εντός νομίμως υφισταμένων οικισμών η εφαρμογή της ίδιας παραγράφου γ μπορεί να απαγορεύεται από τις διατάξεις των όρων και περιορισμών δόμησης των περιοχών αυτών.
3.α) Για την εξυπηρέτηση υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, επιτρέπεται επέκταση του χώρου της εισόδου του και εντός του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια της πιο πάνω επέκτασης δεν θα υπερβαίνει τα 30 τμ. Η οροφή της πλάκας επικάλυψης του χώρου που επεκτείνεται μέσα στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου δεν πρέπει νσε κανένα σημειο να υπερβαίνει το 1,5 μ μετρούμενο από την οριστική στάθμη του εδάφους. Η επιπλέον επιφάνεια που προκύπτει, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν προσμετράται στο σύντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
β) Επιτρέπεται η επέκταση του υπογείου χώρου του κτιρίου και κάτω από τον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εκτός από το χώρο προκηπίου με τη προϋπόθεση ότι το σύνολο του επεκτεινόμενου υπογείου χώρου,στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου καθώς και ποσοστό 40% τουλάχιστον του υπογείου χώρου που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ.1Ββ του ρθ-248 διατίθενται αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
Ο σύμφωνα με τα παραπάνω επεκτεινόμενος χώρος υπογείου δεν προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
Στις εκτός σχεδίου περιοχές και για την περίπτωση ανέγερσης κτιρίου κατοικίας σύμφωνα με το Αρθ-167, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις κτιρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές ο δυνάμενος να επεκταθεί στο υποχρεωτικό ακάλυπτο τμήμα του γηπέδου χώρος του υπογείου δεν μπορεί να καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά χρήση ποσοστού καλύψεως, όπως προβλέπεται από το Κεφ-Η του Μέρους ΙΙ.
γ) 'Οταν γίνεται επέκταση του υπογείου χώρου σύμφωνα με την παράγραφο β η στάθμη της οροφής της πλάκας επικάλυψης του τμήματος αυτού της επέκτασης πρέπει να περιορίζεται κατά ένα (1)   μέτρο τουλάχιστον κάτω από την τεχνητή ή φυσική στάθμη του εδάφους. Ο δημιουργούμενος, σύμφωνα με τα παραπάνω χώρος, φυτεύεται υποχρεωτικά. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για το χώρο ισόδου ή εξόδου που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παρ.α.
4.α) Σε κτίρια στα οποία κατασκευάζεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας 100 θέσεων και άνω, επιτρέπεται επέκταση του ορόφου που είναιστο φυσικό ή διαμορφωνένο έδαφος   (ισόγειο όροφο) στο υποχρωτικά ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, εκτός από το χώρο προκηπίου με την προϋπόθεση ότι το σύνολο του επεκτεινόμενου στο υποχρεωτικά ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, ισογείου ορόφου του κτιρίου, ως και μισό τουλάχιστον του υπολοίπου του χώρου αυτού, διατίθεται αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
β) Το ανώτατο επιτρεπόμενο ελεύθερο ύψος του χώρου που επεκτείνεται κατά την προηγούμενη παράγραφο στο ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,20 μ. Πάνω απο την πλάκα επικάλυψης του χώρου αυτού, επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου ύψους μέχρι ένα (1) μ και η τοποθέτηση φυτών, ενώ  αποκλείεται κάθε άλλη χρήση. Η επιπλέον επιφάνεια που προκύπτει με εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
γ) Σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η προσβαση σ'αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με μία μόνο καθορισμένη είσοδο και μία μόνο ξεχωριστή καθορισμένη έξοδο ή με μία μόνο κοινή είδοσο-έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25 μ.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ύπαρξη περισσότερων εισόδων-εξόδων έαν αυτό,κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας, επιβάλλεται γα λόγους κτιριοδομικής διαμόρφωσης του κτιρίου ή κυκλοφοριακούς λόγους.
5. Σε οικισμούς ή τμήματά τους που υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ.4 του Αρθ-445 ή που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά, οι διατάξεις των παρ.3 και 4 μπορεί να εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται με τις διατάξεις των όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-323
(Αρθ-1 έως 4 ΠΔ-3/20-9-93)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ
1. Οι χώροι για την κατασκευή υπέργειων ή και εν μέρει υπόγειων στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ.7 του Αρθ-315 καθορίζονται με βάση πολεοδομικά και κυκλοφοριακά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως:
α) Οι ανάγκες για χώρους στάθμευσης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο. Οι θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν στην περιοχή, εκτός από το κατάστρωμα των οδών, καθώς και η κυκλοφοριακή φόρτιση της περιοχής.
β) Η δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του σταθμού σε συνάρτηση με την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής, τις χρήσεις γής, τα πλάτη των οδών άμεσης εξυπηρέτησης του σταθμού (είσοδοι, έξοδοι) κλπ.
γ) Η δυνατότητα ασφαλούς και απρόσκοπης λειτουργίας κτιρίων ειδικών χρήσεων (σχολείων, νοσοκομείων,κλινικών ,παιδικών σταθμών κλπ) καθώς και εγκεκριμένων πεζοδρόμων που ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή.
δ) Η δυναμικότητα του σταθμού σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες της περιοχής.
2.α) Μετά τη δημοσίευση των πδ/των της παρ.7 του Αρθ-315 καλούνται με πρόσκληση οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός των περιοχών που καθορίζονται με τα πδ/τα αυτά να δηλώσουν εάν επιθυμούν να κατασκευάσουν στο ακίνητό τους υπέργειο ή και εν μέρει υπόγειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ανω των 50 θέσεων. (Ο αριθμός των θέσεων οι οποίες εξασφαλίζονται σε υπόγειο χώρο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης).
β) Η προσκληση γίνεται από την κατα τόπο αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία τοπική, εάν εκδίδεται και μία των Αθηνών. Στη πρόσκληση αναφέρονται ο μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης που μπορούν να δημιουργηθούν στην περιοχή, η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν την προθεσή τους και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 και μεγαλύτερη των 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες. Η πρόσκληση αναρτάται στο κατάστημα   της πολεοδομικής υπηρεσίας. Επίσης είναι δυνατό να δημοσιοποιηθεί από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσον.
γ) Οι κατά το εδαφ.α δηλώσεις κατατίθενται στην πολεοδομική υπηρεσία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρόσκληση και περιλαμβάνουν:
ι) πλήρη περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις καθώς και εκτίμηση του αριθμού των θέσεων στάθμευσης που μπορούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις, να ανεγερθούν.
ιι) απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η θέση του ακινήτου.
δ) Η πολεοδομική υπηρεσία καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφ.γ. Οι σελίδες του βιβλίου αυτού αριθμούνται και μονογράφονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο οποίος υπογράφει στο τέλος του βιβλίου μνημονεύοντας και τις σελίδες του.
3. Μετά την πάροδο της κατά το εδαφ.β της προηγούμενης παραγράφου προθεσμίας η υπηρεσία ελέγχει τις υποβληθείσες δηλώσεις κατ'αρχήν βάσει των στοιχείων που τις συνοδεύουν καθώς και με αυτοψίες των αρμοδίων οργάνων της και προεπιλέγει τις καταλληλότερες θέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.1. Οι ιδιοκτήτες των προεπιλεγέντων ακινήτων καλούνται να υποβάλουν εις διπλούν εντός προθεσμίας 90 ημερών: α) τοπογραφικό διάγραμμά σε κλίματα 1:5000 όπου σημειώνονται η θέση του ακινήτου και σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μ γύρω από αυτήν οι υπάρχουσες χρήσεις κτιρίων, οι οποίες από τη φύση τους συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες στάθμευσης της περιοχής.
β) τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίματα 1:1000 ή 1:500 του ακινήτου εκτεινόμενο σε ολόκληρο το ΟΤ και στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι-έξοδοι του σταθμού, οι όμορες ιδιοκτησίες με τα υπάρχοντα επ'αυτών κτίρια και λειτουργίες (χρήσεις) αυτών, τα πλάτη των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο καθώς και οι όροι δόμησης θεωρημένοι από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
γ) σχηματική κάτοψη τυπικού ορόφου και σχηματική τομή του περιγράμματος του υπό ανέγερση κτιρίου υπέργειου ή και εν μέρει υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων ,σε κλίμακα 1:200 με υπολογισμό της δυναμικότητας του σταθμού, βάσει των ισχυόντων όρων δόμησης ,όπου αναγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του σταθμού (με   "αυτοεξυπηρέτηση" ή με "υπαλλήλους").
δ) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προτίθεται να χρησιμοποιήσει μέρος του συντελεστή δόμησης για άλλες χρήσεις (πλήν του σταθμού) η πρόθεση αυτή πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και να φαίνεται στα στοιχεία του εδαφ.γ η επιφάνεια που πρόκειται να διατεθεί στο αυτό ακίνητο για άλλες χρήσεις καθώς και το είδος των χρήσεων αυτών.
ε) την κατά το Αρθ-202 έκθεση ελέγχου τίτλων. στ) διαφάνεια του κατά το εδαφ.β τοπογραφικού διαγράμματος.
ζ) τυχόν απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, κατα το Αρθ-3 του ΠΔ-326/91, όπως εκάστοτε ισχύει.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφ.α έως και εδαφ.ζ υποβάλλονται με αίτηση απου φέρει τις υπογραφές όλων των ιδιοκτητών που εμφανίζονται στην έκθεση ελέγχου τίτλων του εδαφ.ε.
Αιτησεις χωρίςκάποιο από τα παραπάνω δικαιολογηρικά δεν γίνονται δεκτές.
4. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα το σύνολο των θέσεων στάθμευσης που εφασφαλίζονται κατά τα ανωτέρω εντός των περιοχών του εδαφ.α της παρ.2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του πληθυσμού του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας βάσεις της τελευταίας κάθε φορά απογραφής.
Σε περίπτωση που κατα τη διαδικασία επιλογής των ακινήτων βρεθούν κατάλληλοι χώροι με δυνατό σύνολο θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερο του παραπάνω, τηρείται η προτεραιότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων στην υπηρεσία, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.
Σε περίπτωση που κατα τη διαδικασία επιλογής των ακινήτων βρεθούν κατάλληλοι χώροι με δυνατό σύνολο θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερο του παραπάνω, τηρέιται η προτεραιότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων στην υπηρεσία, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.
Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης η υπηρεσία προβαίνει εκ νέου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφαρμοζόμενης της ιδιας παραπάνω διαδικασίας.
5. Με βάση τα παραπάνω, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού των χώρων στάθμευσης κατα την παρ.7 του Αρθ-315.
Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ποσοστό συντελεστή δόμησης που θα διατεθεί για άλλες χρήσεις, πλήν του σταθμού, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή στον   απαιτούμενο ως ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης δεν περιλαμβάνονται οι κατά τις διατάξεις των Αρθ-310 έως και Αρθ-317 αναγκαίοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των έν λόγω χρήσεων.
Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να ορίζεται ο ελάχιστος πέραν των 50 ή και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για τον κάθε χώρο.
Αντίγραφο των στοιχείων του φακέλου του κάθε ακινήτου το οποίο καθορίστηκε κατα τα παραπάνω, ως χώρος στάθμευσης, διαβιβάζονται στην αρμόδια για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, η οποία μπορεί να εγκρίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης -εν λόγω ή εν μέρει- και στο ίδιο ακίνητο.
6. Ο κατά τα παραπάνω καθορισμός των χώρων στάθμευσης γίνεται με απόφαση του νομάρχη, εκτός από τις περιπτώσεις καθορισμού χώρων στάθμευσης εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
Σ' αυτή την περίπτωση αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας νοείται ο Οργανισμός Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
7. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που καθορίζεται κατά τα παραπάνω ως χώρος για την κατασκευή υπέργειου ή και εν μέρει υπόγειου στεγαμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από της ισχύος της σχετικής απόφασης αίτηση για έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας με πλήρη κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η οικεία απόφαση καθορισμού του χώρου θεωρείται ότι ανακλήθηκε αυτοδίκαια.
Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πρίν από την έκδοση της σχετικής απόφασης, για να εφαρμοστούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και να εγκριθεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης πρέπει να βεβαιωθεί από τον προϊστάμενο της αρμόδιας (κατα την παρ.6 του παρόντος άρθρου) πολεοδομικής υπηρεσίας ότι μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν έγινε έναρξη των εργασιών με βάση την άδεια αυτή.
8. α) Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή με την έκδοση της απόφασης καθορισμού του χώρου στάθμευσης σε περίπτωση έκδοσης της οικοδομικής άδειας πριν από αυτή, η πολεοδομική υπηρεσία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο της άδειας στην αρμόδια για την μεταφορά συντελεστή δόμησης υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η οποία επιλαμβάνεται της έκδοσης της απόφασης έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις των Αρθ-194 και επόμενα.
Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης είναι η κατάθεση από τον ιδιοκτήτη στο ΕΤΕΡΠΣ εγγυητικής επιστολής, για την εμπόθεσμη κατά την παρ.9 του παρόντος άρθρου, αποπεράτωση του σταθμού. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από αναγνωρισμένη τράπεζα της χώρας ή το ΤΣΜΕΔΕ, είναι ίση προς το 10% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου όπου αυτός αναφέρεται στην οικοδομικη άδεια.
β) Ο μεταφερόμενος συντελεστής δομησης ορίζεται στο σύνολο του ισχύοντος συντελεστή δόμησης του ακινήτου βάσει των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής, εφόσον το ακίνητο διατίθεται αποκλειστικά για την κατασκευή υπέργειου χώρου στάθμευσης. Αλλιώς αφαιρείται από το μεταφερόμενο συντελεσή δόμησης, ο συντελεστής που διατίθεται για άλλες χρήσεις όπως αυτός ορίζεται στην οικεία απόφαση καθορισμού του χώρου.
γ) Ο κατα το Αρθ-194 περιπτ.θ τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης εκδίδεται και χορηγείται στο δικαιούχο μετά την εμπρόθεσμη αποπεράτωση και λειτουργία του σταθμού. Είναι δυνατή με αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου η έκδοση και χορήγηση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης και πριν από την αποπεράτωση και λειτουργία του σταθμού εφαρμοζομένων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις των διατάξεων της παρ.11 του παρόντος άρθρου.
9. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού το αργότερο σε μία τετραετία από την έκδοση του πδιατάγματος ή της απόφασης έγκρισης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου περί σταθμού δυναμικότητας άνω των 150 θέσεων είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων να δίνεται παράταση για την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού, μέχρι ένα χρόνο, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και είναι δυνατό να ολοκληρωθούν εντός της παρεχόμενης χρονικής παράτασης.
10. Η εμπρόθεσμη αποπεράτωση της κατασκευής του σταθμού βεβαιώνεται ύστερα από αυτοψία από την αρμόδια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας πολεοδομική υπηρεσία.
Η βεβαίωση υπογράφεται από τον προϊστάμενο της πολεοδομικής υπηρεσίας και αναγράφονται σε αυτή τα στοιχεία της απόφασης καθορισμού του χώρου, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και η δυναμικότητα του σταθμού.
Η βεβαίωση προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη:
α) με τη δήλωση της παρ.11 του παρόντος άρθρου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίω Εργων, η οποία υποχρεούται στην έκδοση και χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο δικαιούχο και
β) στο ΕΤΕΡΠΣ, το οποίο επιστρέφει την εγγυητική επιστολή.
11. Σε κάθε περίπτωση πριν από τη χορήγηση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει δήλωση του ενώπιον συμβολαιογράφου με τη οποία αναγνωρίζει:
α) ότι το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης του δόθηκε σε αντάλλαγμα της κατασκευής και λειτουργίας υπέργειου ή εν μέρει υπόγειου στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο ακίνητο του που κρίθηκε κατάλληλο για το σκοπό αυτό με την απόφαση της παρ.6 του παρόντος αρθρου.
β) την υποχρέωση του να αποπερατώσει και να μην αλλάξει εν όλω ή εν μέρει τη χρήση του χώρου.
γ) ότι σε περίπτωση που αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του και εφόσον θα έχει γίνει μερική ή ολική πραγματοποίηση του χορηγηθέντος σε αυτόν τίτλου, η κυριότητα του ακινήτου θα περιέρχεται στο ΕΤΕΡΠΣ, προς το οποίο θα παραχωρεί με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για κατάρτιση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης περί μεταβίβασης του ακινήτου, με αυτοσύμβαση κατ'αρθρο 235 ΑΚ.
12. Η με οποιονδήποτε τρόπο αθέτηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη του ακινήτου επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες:
α) σε περίπτωση μη εμπόθεσμης αποπεράτωσης του σταθμού, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με την παρ.10 του παρόντος άθρου και εφόσον δεν έχει χορηγηθεί ακόμα ο παραστατικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης το πδ/μα ή η απόφαση ανακαλείται και η εγγυητική επιστολή της παρ.8 του παρόντος άρθρου καταπίπτει υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ, διατιθέμενου του ποσού αυτής κατά το Αρθ-315 παρ.1.
β) στην περίπτωση μή εμπρόθεσμης αποπεράτωσης του σταθμού και εφόσον έχει ήδη χορηγηθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, εάν αυτός δεν έχει πραγματοποιηθεί, τότε, επιπλέον της προηγούμενης περίπτωσης α, ο τίτλος ακυρώνεται. Εάν ο τίτλος έχει πραγματοποιηθεί ολικά ή μερικά τότε η κυριότητα του ακινήτου περιέρχεται στο ΕΤΕΡΠΣ με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρακάτω περιπτ.γ, εδαφ.β.
γ) στην περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής της χρήσης, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ο χορηγηθείς τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αυτός ακυρώνεται, ανακαλείται το πδ/γμα ή η απόφαση έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ακινήτων.
Εάν έχει πραγματοποιηθεί ο τίτλος ολικά ή μερικά τότε η κυριότητα του ακινήτου όπου έχει ανεγερθεί ο σταθμός περιέρχεται στο ΕΤΕΡΠΣ, υποχρεουμένου του ιδιοκτήτη να συμπράξει στη μεταβίβαση αυτή, δυναμένου όμως του ΕΤΕΡΠΣ να προβεί στην κατάρτιση της σχετικής δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση κατ'αρθρο 235 ΑΚ δυνάμει της ήδη χορηγηθείσας αμετάκλητης πληρεξουσιότητας, όπως προβλέπεται στην παρ.11 του παρόντος άρθρου.
Εάν στο ίδιο ακίνητο προβλέπονται νόμιμα και άλλες χρήσεις ή γίνει μερική αλλαγή της χρήσης του σταθμού, τότε η κατά τα παραπάνω μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου αφορά το τμήμα αυτού που προβλέπεται για χώρους στάθμευσης ή το τμήμα για το οποίο έγινε η αλλαγή της χρήσης αντίστοιχα.
13. Οι θέσεις στάθμευσης οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν επιχορηγούνται δυνάμει άλλων διατάξεων.
Τα δικαιώματα χρήσης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας του σταθμού ανήκουν στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-324
(Αρθ-8 παρ.1 έως και παρ.6 Ν-2052/92)
ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
1. Με το πδιάταγμα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσιων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ και του οικείου δημοτικού η κοινοτικού συμβουλίου, μετά από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και υπό τον όρο ότι δεν αναιρέιται ούτε παρακωλύεται ουσιωδώς η κοινή χρήση ή η εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφελείας, είναι δυνατός ο καθορισμός:
α) Υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρησους χώρους, καθώς και σε χώρους κοινής ωφέλειας που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
β) Υπογείων διαωβάσεων κάτω από κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
γ) Υπόγειων χώρων άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, καταστημάτων αποθηκών κλπ στους πιο πάνω κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους κατά τη δημιουργία υπογείων χωρων στάθμευσης ή υπογείων διαβάσεων.
2. Με τα πδιατάγματα της προηγουμενης παραγράφου οι πιο πάνω κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι μπορεί να περιέρχονται στην κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΕΤΕΡΠΣ ή του ΤΕΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα διατάγματα αυτά. Στην περίπτωση που οι χώροι αυτοί ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε δήμο ή κοινότητα τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την έκδοση των διαταγμάτων αυτών, ενώ αν ανήκουν στο Δημόσιο ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικων ή του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο υπουργού.
3. Από τη δημοσίευση των πδιαταγμάτων της παρ.2 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των παραπάνω κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων περιέρχεται αυτοδίκαια στο ΕΤΕΡΠΣ ή στο ΤΕΟ κατά τα ανωτέρω. Το ΕΤΕΡΠΣ ή το ΤΕΟ έχουν την εξουσία εκπροσώπησης των κυρίων των χώρων αυτών και καταρτίζουν επ' ονόματι και για λογαριασμό τους όλες τις δικαιοπραξίες που απαιτούνται για τη διοίκηση, διαχείριση ή εκμετάλλευσή τους. Το ΕΤΕΡΠΣ και το ΤΕΟ,μετά την κατασκευή των κατα την παρ.1 υπογείων έργων παραδίδει τους επίγειους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που διαμορφώνονται πάνω από τα έργα αυτά στους κυρίους τους για την απόδοσή τους στην κοινή χρήση ή την εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφελείας. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτουμενες για την εξυπηρέτηση τους υπέργειες εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών, που κατασκευάζονται σε κοινόχρηστους η κοινωφελείς χώρους που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δεν μεταβιβάζονται τους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς αυτών διαδόχους παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΕΤΕΡΠΣ ή του ΤΕΟ μέχρι να τελειώσει η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρησή τους στους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς διαδόχους και στη συνέχεια αποδίδονται στους κυρίους των πιό πάνω χώρων.
4. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση των κατά την παρ.1 υπογείων και των αναγκαίων υπέργειων χώρων, υπέρ και με δαπάνες του ΕΤΕΡΠΣ ή του ΤΕΟ, προς εκπλήρωση του σκοπού που επιδιώκεται με τις διατάξεις αυτές. Ο σκοπός αυτός χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφελείας. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενεργείται με την δημοσίευση των π/διαταγμάτων της παρ.1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν-797/71, όπως ισχύει.
5. Η μελέτη και η κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπογείων διαβάσεων των απαιτουμένων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων.
6. 'Ολες οι απαιτούμενες άδειες (συμπεριλαμβανομένων των οικοσομικών αδειών) για την εκτέλεση των έργων της παρ.1 χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων 'Εργων Σταθμών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων κατα παρέκκλιση των υφισταμένων σχετικών διαδικασιών και ουσιαστικών διατάξεων με την επιφύλαξη της παρ.1 του επόμενου. Με πδ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-325
(Αρθ-6 παρ.11 και 12 Ν-960/79, Αρθ-97 παρ.1 Ν-1892/90, Αρθ-9 παρ.1 έως και 4 πρώτο εδάφιο και Αρθ-10 παρ.2 Ν-2052/92)
ΟΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΖΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Με τα πδ, που αναφέρονται στο Αρθ-185 και στην παρ.1 του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να καθορίζονται ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης, αρτιότητες οικοπέδων, χρήσεις γης και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης για την δημιουργία των ειδικών έργων και εγκαταστάσεων του Αρθ-185 ως και των υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και των υπογείων διαβάσεων με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις του προηγούμενου άρθρου.
2.α) Τα ειδικά έργα και εγκαταστάσεις του Αρθ-185 μπορεί να υπαχθούν στο σύστημα(καθεστώς) της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με την δημιουργία χωριστή κυριότητας σε διακεκριμένα τμήματα (ορόφους κλπ) ή σε περισσότερα αυτοτελή κτίρια σύμφωνα με όσα προβλέπονται απο τις διατάξεις των Αρθ-1002 και Αρθ-1117 του Αστικού Κώδικα του Ν-3441/29 και το ΝΔ-1024/71.
β) Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις του προηγούμενου άρθρου μπορεί επίσης να υπαχθούν στο σύστημα (καθεστώς) οριζόντιας ιδιοκτησίας, με τη δημιουργία χωριστής κυριότητας σε κάθε θέση στάθμευσης ή σε άλλους χώρους χρήσης ή σε διακεκριμένα τμήματα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των Αρθ-1002 και Αρθ-1117 του Αστικού Κώδικα, του Ν-3741/29 και το ΝΔ-1024/71. Ο κύριος κάθε τέτοιας οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ'ανάλογή μερίδα πάνω στα μέρη των υπογείων αυτών κατασκευών τα οποία χρησιμεύουν στην κοινή και των λοιπών κυρίων χρήση, όπως είναι το υπόγειο εδαφος πάνω στο οποίο θα γίνουν οι κατασκεύς αυτές, τα θεμέλια, πρωτότοιχοι, κοινές υπόγειες ή υπέργειες εγκαταστάσεις και λοιπά. Η συγκυριότητα επί του πιο πάνω υπογείου εδάφους και των λοιπών κοινόχρηστων κοινόκτητων μερών δεν εκτείνεται στον επίγειο χώρο πάνω από τις υπόγειες αυτές κατασκευές, που θα αποδοθεί στην κοινή χρήση ή στην εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας, εκτός από τις υπέργειες εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω υπογείων κατασκευών.
γ) Η υπαγωγή των ανωτέρω ειδικών έργων και εγκαταστάσεων ή υπογείων κατασκευών στο σύστημα (καθεστώς) της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και ο κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, που μεταγράφεται στα βιβλία του αρμοδίου γραφείου μεταγραφών. Η πράξη αυτή καταρτίζεται από το ΕΤΕΡΠΣ ή το ΤΕΟ που ενεργού απ' ονόματί τους ή επ'ονόματι και για λογάριασμό του κυρίου του ειδικού έργου και εγκαταστάσεως ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Σε περίπτωση όμως, που ο κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση και εκμετάλλευση του ΕΤΕΡΠΣ ή του ΤΕΟ σύμφωνα με τις παρ.2 και παρ.3 του προηγούμενου άρθρου, ή παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη καταρτίζεται από τον κύριο του χώρου.
3. Η εκτέλεση των παραπάνω ειδικών έργων, υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπογείων διαβάσεων, των απαιτούμενων για την εξυηπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, καθώς και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων δημόσιων έργων με μερική ή ολική χρηματοδότηση τρίτων, όπως ορίζεται στις παρ.4 και παρ.5 του παρόντος άρθρου ανατίθεται και σε επιχείρηση η επιχειρήσεις ή σε όμιλο επιχειρήσεων, που για την μελέτη και κατασκευή των έργων αυτών έχει εξασφαλίσει τη σύμπραξη ή τη συμμετοχή γραφείου μελετών και εργοληπρικής επιχείρησης ανάλογων προσόντων. Η εκτέλεση των πιο πάνω έργων μπορεί να γίνει με ένα από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα συστήματα δημοπράτησης ή με συνδυασμό δύο η περισσοτέρων από αυτά.
α) Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της αντιπαροχής, ο ανάδοχος λαμβάνει ώς εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου, για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη, με δαπάνες του ορισμένες συσταθείσες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με τα αντίστοιχα σε αυτές ποσοστά εκ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων μερών των πιο πάνω ειδικών έργων ή υπογείων κατασκευών ή άλλων κατασκευών οι οποίες είναι κληρονομητέες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε τρίτους.
β) Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, ο ανάδοχος λαμβάνει ως εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου, για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη, με δαπάνες του είτε την παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο είτε της παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο είτε την παραχώρηση της χρήσης ορισμένων συσταθεισών οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών με τα αντίστοιχα σε αυτές προσοστά εξ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινοκτήτων χώρων των πιο πάνω ειδικών έργων η υπόγειων κατασκευών για ορισμένο χρονικό διαστημα μέχρι και 99 χρόνια είτε οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, που καθορίζεται στα σχετικά συμβατικά τεύχη. Τα παραχωρούμενα στον ανάδοχο δικαιώματα επί των οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών είναι κληρονομητά και ελεύθερα ματαβιβάσιμα σε τρίτους για το εκάστοτε υπόλοιπο του χρόνου που απομένει και διέπονται αποκλειστικά από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός από εκείνες πυ αποκλείουν τη μεταβίβαση τους σε τρίτους ή περιορίζουν το χρόνο διάρκειας τους.
γ) Η μεταβίβαση των οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επ' αυτών γίνεται στον ανάδοχο από το ΕΤΕΡΠΣ ή το ΤΕΟ επ' ονόματι και για λογαριασμό του κυρίου του ειδικού έργου ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Στην περίπτωση, όμως, που ο κοινόχρηστος ή   κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση, διαχείρηση και εκμετάλλευση του ΕΤΕΡΠΣ ή του ΤΕΟ, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, οι παραπάνω μεταβιβάσεις ή παραχωρήσεις γίνονται από τον κύριο του χώρου.
δ) Οι μεταβιβάσεις των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο, καθώς και οι σχετικές με αυτές συμβάσεις (συμβολαιογραφικές και μη απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από οποιοδήποτε άλλο φόρο, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Η αμοιβή και τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλακίων για την κατάρτιση του εργολαβικού συμβολαίου και προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ' αδιαιρέτου η παραχώρησης άλλων δικαιωμάτων επί των παραπάνω οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς και για την κατάρτιση και μεταγραφή των συμβολαίων μεταβίβασης των οριζόντιων αυτών ιδιοκτησιών ή παραχώρησης δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο περιορίζεται στα όρια που ορίζει το Αρθ-2 παρ.6 του Ν-4171/61 (ΦΕΚ-93/Α/61).
ε) Ο εργοδότης ή κύριος του έργου μπορεί να συμμετάσχει στη δαπάνη των παραπάνω έργων με τη χρηματοδότηση εκτέλεση ορισμένων εργασιών τους, που ορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη.
4. Η εκτέλεση των πιο πάνω κατασκευών, με το συστημα της αντιπαροχής ή της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, καθώς και με χρηματοδότηση τρίτων κατά ποσοστό πάνω από πενήντα του εκατό (50%) διέπεται από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των παρ.4 και επ. του Αρθ-9 του Ν-2052/92.
5. Τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση εκμίσθωση των παραπάνω ειδικών έργων περιέρχονται στο ΕΤΕΡΠΣ ή στο ΤΕΟ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, εφόσον τα έργα αυτά κατασκευάζονται από το ΕΤΕΡΠΣ ή το ΤΕΟ. Επίσης, τα καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρησης, από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση σταθμών αυτοκινήτων, που έχουν ανεγερθεί η ανεγείρονται από το ΕΤΕΡΠΣ σε οικόπεδα του ελληνικού Δημοσίου ή κάτω από τους χώρους που αναφέρονται στις παρ.1 και παρ.2 του προηγούμενου άρθρου, περιέρχονται από 5-6-92 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-2052/92) στο ΕΤΕΡΠΣ. Τα έσοδα αυτά όπως, και οποιαδήποτε άλλα έσοδα του ΕΤΕΡΠΣ, μέχρις ότου διατεθούν για την εκπλήρωση των  σκοπών του, είναι δυνατό, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, να κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς. 6. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι διάθεσης των κατά την προηγούμενη παράγραφο εσόδων και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με πδ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002