Νέα / Ανακοινώσεις

Πυροπροστασία εμπορικών καταστημάτων

  • 30/1/2017

Στο Φ.Ε.Κ 165/Β/27.1.2017 δημοσιεύτηκε η απόφαση...

Περισσότερα

Ενεργειακοί Ελεγκτές

  • 24/1/2017

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ η απόφαση για: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων...

Περισσότερα

Όροι δόμησης Καλαμάτας

  • 15/10/2016

Δημοσιεύθηκε διάταγμα με το οποίο καθορίζονται όροι δόμησης...

Περισσότερα

Κεραιοσυστήματα

  • 10/10/2016

Παράταση προθεσμίας έως 30-9-17 για την υποχρέωση λήψης...

Περισσότερα

Αποφ-47926/5/10-16

  • 9/10/2016

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ-3232/Β/7-10-16 η Αποφ-47926/5/10-16...

Περισσότερα

Παράταση του Ν. 4178/13 μέχρι 8.2.2017

  • 6/10/2016

Υπογράφηκε η απόφαση Υπουργού Π.Ε.Ν για την παράταση του Ν. 4178/13...

Περισσότερα

Κατάργηση μέρους Β Ν-4281/14

  • 7/8/2016

Κατάργηση μέρους Β Ν-4281/14 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Περισσότερα

Δημοσίευση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων

  • 7/8/2016

Δημοσίευση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων στο Ν-4403/16 ΦΕΚ-125/Α/7-7-16

Περισσότερα

Παράταση αυθαιρέτων

  • 7/8/2016

Παράταση αυθαιρέτων, νέο καθεστώς

Περισσότερα

Κατάργηση χρήσεων γης

  • 6/1/2016

Κατάργηση χρήσεων γης του Κεφ.Β (άρθρα 14-33) του Ν.4269/14

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.