Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.

  • 26 Απριλίου 2023

Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.

Αποφ-ΥΠ/261/23

Φεκ.2493/Β/18.4.23

Επιστροφή