Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών

  • 16 Φεβρουαρίου 2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 424/Β/15.2.2017 η απόφαση για:
Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες από ανεμοστρόβιλο και χαλαζόπτωση, και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής σε νόμιμα οριοθετημένες ως πληγείσες περιοχές.
 
 
 
 

Επιστροφή