Παράταση προθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτων

  • 10 Φεβρουαρίου 2017

Παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν-4178/13 έως 8-5-2017. Απόφαση ΥΠΕΝ 6155/17 - ΦΕΚ.364Β/9.2.17
 
 

Επιστροφή