Χάραξη,σήμανση μονοπατιών

  • 01 Φεβρουαρίου 2017

Στο Φ.Ε.Κ. 206/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε η απόφαση για: 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης,σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών.
 
 
 

Επιστροφή