Όροι δόμησης Καλαμάτας

  • 15 Οκτωβρίου 2016

Δημοσιεύθηκε διάταγμα με το οποίο καθορίζονται όροι δόμησης και χρήσεις γης στην Κηπούπολη Καλαμάτας και τροποποιείται το ΡΣ της πόλης στα ΟΤ 110, 179 και 180.
Κάντε την εγγραφή σας στη Βάση Δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης και ενημερωθείτε για τους ειδικούς όρους δόμησης περιοχών.
 
 
 

Επιστροφή